ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου - Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών

11-02-2019


Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των ετών του Τμήματος ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα γίνουν ηλεκτρονικά (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους) στη διεύθυνση https://students.uowm.gr από 18/2/2019  έως 3/3/2019. (Προσοχή!! Διαφέρει από την εγγραφή στα μαθήματα του eclass.uowm.gr).

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο σπουδών και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Προσοχή!!! Όταν κάνετε τη δήλωση των μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση δεν είναι έγκυρη.

Σημειώνεται ότι δε θα δοθεί καμία παράταση. Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους εγκαίρως προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Έτσι θα αποφύγουν τα προβλήματα, από τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος, με τη δήλωση της τελευταίας στιγμής.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα κατατίθενται στη Γραμματεία τα έντυπα Ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών από τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, με τον τίτλο της εργασίας γραμμένο και στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.         

  Από τη Γραμματεία