Συνέδριο "Παρουσίαση της πορείας της έρευνας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας", Κοζάνη, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

07-12-2012


Συνέδριο "Παρουσίαση της πορείας της έρευνας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας", στο πλαίσιο τουπρογράμματος "Ηράκλειτος ΙΙ- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" την Τρίτη 11/12/2012, ώρα 10.00 - 14.00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών