Λειτουργία Εστιατορίων Κοζάνης και Φλώρινας

10-09-2018


Τα Εστιατόρια της Κοζάνης και της Φλώρινας λειτουργούν κανονικά και μπορούν να σιτίζονται οι δικαιούχοι φοιτητές με την περσινή τους κάρτα σίτισης μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οπότε και θα ανακοινωθούν οι νέοι δικαιούχοι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.