Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών εαρ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

13-02-2018


Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ότι μπορούν να καταθέτουν στη Γραμματεία τα έντυπα Ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών, με τον τίτλο της εργασίας γραμμένο και στην αγγλική γλώσσα, από την Τρίτη 20/2/2018 έως την Παρασκευή 9/3/2018.