Στεγαστικό Επίδομα ακ. έτους 2014-2015

11-11-2015


Οι φοιτητές (παλιού έτους) που δεν έχουν προσκομίσει ακόμη δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, έχουν δικαίωμα να το κάνουν, αρκεί να υποβάλλουν πρώτα την αίτηση ηλεκτρονικά όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που βρίσκεται αναρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://web.uowm.gr/applications/.). Την εκτυπωμένη αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά θα τα καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές κατέθεσαν μέχρι τώρα αίτηση με τα δικαιολογητικά, αυτά έχουν αποσταλεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ).