Ανάληψη Διπλωματικών Εργασιών

04-03-2015


Παρατείνεται η κατάθεση στη Γραμματεία των εντύπων Ανάληψης Διπλωματικών Εργασιών από τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, έως την Παρασκευή 13-3-2015