Ενημερωτική συνάντηση και αιτήσεις για το Erasmus

24-10-2014


Το ΓραφείοΔιεθνώνΣχέσεων & ΕυρωπαϊκώνΕκπ/κώνΠρογραμμάτων του Π.Δ.Μ. σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση φοιτητών για την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα ERASMUS+ που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ώρα 14.00 μ.μ. Στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιθ. 1)

Oι φοιτητές/τριες του ΠΔΜ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus για πρακτική άσκηση, κατά το ακαδ. έτος 2014-15, θα πρέπει να υποβάλλουν στους Ακαδ. Υπεύθυνους των Τμημάτων τους αίτηση συμμετοχής στους στο πρόγραμμα
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. την Επιστολή Αποδοχής (letter of acceptance) του φορέα υποδοχής
2. Αναλυτική Βαθμολογία
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές)
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (Μόνο για
υποψήφιους διδάκτορες)
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
6. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας που να
αφορά τη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
http://www.uowm.gr/administration/services/intrelations/erasmus