Ανακοίνωση για το μάθημα"Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας"

01-10-2014


Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική εισήγηση στο μάθημα του κου Ι. Μπακούρου κατά τις ώρες 10.00-12.00 στην Αίθουσα Α του ΤΜΠΤ όπου και θα καθοριστεί και η τελική ημέρα και ώρα των διαλέξεων του μαθήματος.