Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΕΙ Καστοριάς

01-10-2012


Τίτλος: "Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες - (Master of Arts- MA in Public Relations and Marketing with New Technologiew)"

Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού:http://kastoria.teikoz.gr/prmarketingmaster/