Εκλογικός κατάλογος για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του ΤΗΜΜΥ

17-06-2024


Εκλογικός κατάλογος για τη διενέργεια των εκλογών (9/7/24 και ώρα 9.00-14.00) για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του ΤΗΜΜΥ