ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΜΥ ΚΑΙ ΜΠΤ

14-06-2024


Οι ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών είναι οι εξής:

Τρίτη, 09/07/2024 και Τετάρτη, 10/07/2024


Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά τις ημερομηνίες αυτές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αυτοπροσώπως (ώρες 11:00 – 13:00) ή με courier ή με ταχυδρομείο, όλα τα δικαιολογητικά, εκτός από την αίτηση εξέτασης σε word αρχείο την οποία θα στείλουν με e-mail στο ece@uowm.gr :

  1. Αίτηση Εξέτασης σε word χωρίς υπογραφή και σε pdf, υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται). Ο τίτλος της διπλωματικής θα πρέπει να αναγράφεται στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
  2. 1 έντυπο αντίγραφο του κειμένου της ΔΕ
  3. 1 ψηφιακό αντίγραφο σε οπτικό δίσκο (CD) για τη βιβλιοθήκη, ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από το κείμενο και τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από το φοιτητή κατά την εκπόνηση της ΔΕ, όπως πηγαία αρχεία, αρχεία μετρήσεων κ.α.
  4. την πρώτη σελίδα του Text - only report από το λογισμικό turnitin , που αναγράφεται το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης κειμένων και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.3816/17-3-2017 (της Συγκλήτου του ΠΔΜ) έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο Dspace. (επισυνάπτεται)
  5. ο φοιτητής θα πρέπει να τοποθετήσει μια σελίδα στην οποία θα αναφέρεται το κείμενο της σελίδας πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στη διπλωματική του (επισυνάπτεται για ηλεκτρονική και εκτυπωμένη καταχώριση)
  6. έντυπο παράδοσης διπλωματικής εργασίας (επισυνάπτεται)

Παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών έως την Παρασκευή, 28/06/2024.

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τα  απαραίτητα έγγραφα θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://share.uowm.gr/download/839858ad9f5ae4fb0a78d5bbc07908238edb.html