Υποτροφίες Ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες

11-06-2024


Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, το υπ' αριθμ. 64441/Ζ1/10-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά σε υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://share.uowm.gr/download/0939bc060b5f2c661d53175cc185d8b37203.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.