Πρόγραμμα Εξεταστικής ΗΜΜΥ Εαρινό 2024 v1.6

04-06-2024


Μεταβολή μονο ως προς την ώρα εξέτασης των μαθημάτων:
- Κατ. Υπολ. & Ηλεκτρονικής - Ηλεκτρονική Υγεία (Τετάρτη 26/6, νέα
ώρα εξέτασης: 12:00-15:00)
- Κατ. Υπολ. & Ηλεκτρονικής - Βιοπληροφορική (Τετάρτη 26/6, νέα
ώρα εξέτασης: 15:00-18:00)