Εγχειρίδιο χρήσης Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητών στο Φοιτητολόγιο Universis

13-05-2024


Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών στο φοιτητολόγιο Universis https://students.uowm.gr.

Το εγχειρίδιο θα το βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://blogs.uowm.gr/universis/files/2024/03/manual_student.pdf

Η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://students.uowm.gr  θα έχει ισχύ από τις 20 Μαΐου 2024 και έπειτα. Οι ενδιαφερόμενοι  θα έχουν πρόσβαση στο UNIVERSIS μετά τις 20 Μαΐου.