Διάλεξη του Muhammed S. Boybay

08-04-2024


Την Τρίτη 9/5 και ώρα 13.00 στην αίθουσα ΒΠ1_11, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη που θα δοθεί από τον Αν. Καθηγητή Muhammed S. Boybay στα πλαίσια του μαθήματος «Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών» με τίτλο: «MICROWAVE ENGINEERING AND NEW APPROACHES IN SENSOR DESIGN USING METAMATERIALS»