Συμπληρωματική Γ ’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023 – 2024 του Τμήματος ΗΜΜΥ

05-04-2024


Συμπληρωματική Γ ’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων  Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023 – 2024 του Τμήματος  ΗΜΜΥ

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.