Ομιλία: Οικονομία Υδρογόνου: Προοπτικές και προκλήσεις για ένα νέο ενεργειακό μοντέλο

03-04-2024


Πέμπτη 4 Απριλίου, 6:30μ.μ., Αμφιθέατρο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη

Η Διάλεξη οργανώνεται στο πλαίσιο του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Σύγχρονα Ηλεκτρικά Δίκτυα Διανομής - ΔΕΔΔΗΕ"

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Δρ. Δουβαρτζίδης Λ. Σάββας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) «Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως Μηχανολόγος Μηχανικός το 1997 και ως Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός το 2004. Η διδακτορική του έρευνα εστιάστηκε στη θεωρητική και πειραματική ανάπτυξη ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFC). Τη διετία 2005-2006 εκπόνησε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μεταδιδακτορική Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα «Σχεδιασμός, παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροκαταλυτών για ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου SOFC άμεσης τροφοδοσίας αιθανόλης». Διαθέτει εκτεταμένη επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στα πεδία της ετερογενούς κατάλυσης-ηλεκτροκατάλυσης και ηλεκτροχημείας, μοντελοποίησης και ανάπτυξης ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών (PEM, SOFC), θερμοδυναμικής ανάλυσης ενεργειακών συστημάτων και μονάδων παραγωγής ισχύος ή συμπαραγωγής θερμότητας-ισχύος, τεχνολογικής ανάπτυξης και μοντελοποίησης θερμικών μηχανών (μηχανές εσωτερικής καύσης, κύκλοι αεριοστροβίλων, κύκλοι ατμοστροβίλων, ατμοπαραγωγές μονάδες), καταλυτικών-ηλεκτροκαταλυτικών διεργασιών παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων (πράσινο υδρογόνο, βιοαιθανόλη, πράσινο Diesel, βιοαέριο-βιομεθάνιο, βιομάζα), στην ανάλυση φαινομένων θερμοχημικών αντιδράσεων (πυρόλυση, καύση κλπ), στην αποθήκευση ενέργειας και στην ηλεκτροκίνηση - υδρογονοκίνηση οχημάτων.