ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

13-02-2024


Την Τρίτη 20/02/2024 και ώρα 13.00, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, σε συνεργασία με το Γραφείο Erasmus του ΠΔΜ, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+. Για το Πρόγραμμα θα μιλήσουν η Ιδρυματική συντονίστρια Erasmus+ του ΠΔΜ, κ. Αικατερίνη Μπλάντα, Λέκτορας και η υπεύθυνη ERASMUS+ του ΤΗΜΜΥ κ. Σταυρούλα Ταβουλτζίδου, επίκουρη καθηγήτρια. Επίσης, στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος φοιτητές του ΤΗΜΜΥ, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα και θα μιλήσουν για την εμπειρία τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΗΜΜΥ.