Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ΑΕΙ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής του Sylvia Ioannou Foundation

07-02-2024


12ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation με θέμα
"Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ΑΕΙ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής του Sylvia Ioannou Foundation "

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2024.

 Για περισσότερες πληροφορίες:

https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/introduction-scholarships/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Scholarships_2024