Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

06-02-2024


Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα
Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών
βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο
και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες
διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων.


Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων,
βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4308-2-2-2024-anakoinosi-programmatos-ellino-vretanikis-synergasias-akad-etos-2023-2024


Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο https://bit.ly/49yLUNt