Παρουσίαση του SEleNe CC

16-11-2023


Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 14.00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Στις μέρες μας παρατηρείται μια διαρκής αύξηση της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ), με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απαίτηση για μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνουν την πολυπλοκότητα των σύγχρονων ΣΗΕ. Μέσα σε αυτό το νέο αναδυόμενο πλαίσιο, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού (Regional Coordination Centers) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

To SEleNe CC είναι ένα από τα πέντε περιφερειακά κέντρα συντονισμού του Ευρωπαϊκού συστήματος και παρέχει υπηρεσίες στου διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία). Πρωταρχικοί στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών του SEleNe CC είναι: i) η βελτιστοποιημένη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ii) η ελαχιστοποίηση κινδύνων που προκύπτουν μετά από αναπάντεχα συμβάντα (π.χ. βλάβες ή μη προγραμματισμένες συντηρήσεις), και iii) η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσω του υπολογισμού της μέγιστης ικανότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε γειτονικά ΣΗΕ.

Ο κύριος σκοπός της παρουσίασης είναι να ενημερώσει τους φοιτητές για το ρόλο των περιφερειακών κέντρων συντονισμού στη λειτουργία και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και να εξηγήσει συνοπτικά στους φοιτητές τις υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο στους διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.