Επιτυχόντες στα Τμήματα της ειδικής κατηγορίας των Αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024

10-11-2023


 Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων της κατηγορίας των αθλητών ορίζεται από 13 Νοεμβρίου 2023 έως και 17 Νοεμβρίου 2023.