ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2023-2024

01-11-2023


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η Ιδρυματικά Υπεύθυνη Καθ. Δόμνα Μιχαήλ προσκαλούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες καθώς και τους/τις Επιστημονικά Υπεύθυνους/ες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Διαδικτυακή Ενημέρωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2023-2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7/11/2023, ώρα 18:00 στην αίθουσα Webninar: https://zoom.us/j/95069568535.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».