ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

19-10-2023


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Η προθεσμία κατάθεσης του εντύπου για ανάληψη διπλωματικής εργασίας είναι όσο η διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων. 

Προσοχή!!!

Το έντυπο ανάληψης διπλωματικής εργασίας να αποστέλλεται σε word χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντα και σε pdf με την υπογραφή του επιβλέποντα.