Πρόσκληση σε Συνέδριο «Ζωντανή Βιβλιοθήκη: Η Δίκαιη Μετάβαση της Κοζάνης ως ένα ανοιχτό βιβλίο»

18-09-2023


Eπισυνάπτεται δελτίο τύπου και επίσημη πρόσκληση που αφορά στο συνέδριο με τίτλο: «Ζωντανή Βιβλιοθήκη: Η Δίκαιη Μετάβαση της Κοζάνης ως ένα ανοιχτό βιβλίο», μία δράση του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στην
Κοζάνη, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Το Συνέδριο έχει στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας των νέων της πόλης
αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας σχετικά με τη διαδικασία της Δίκαιης
Μετάβασης της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EUTeens4Green.