ΔΩΡΕΑΝ Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για όλους!

14-09-2023


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο του Έργου "Computing
Power Goes Green" με κωδικό ΟΠΣ 5129748, το οποίο εντάσσεται στο
Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής Συνεργασίας "Interreg V-B Balkan –
Mediterranean 2014-2020", το Τ.Ε.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν
προγράμματα κατάρτισης, τα οποία οδηγούν σε δωρεάν Πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 1.  Θεωρητική εξ αποστάσεως κατάρτιση 40 ωρών 
 2. Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
 3. 1 ομαδική συνεδρία Συμβουλευτικής

  Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

    Υποδομές και Συστήματα Πληροφορικής και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα
  Σύγχρονοι, σχεδόν μηδενικής ενέργειας επαγγελματικοί χώροι

  **

  Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να τα
  παρακολουθήσουν.  Οι συμμετέχοντες *δεν επιβαρύνονται οικονομικά* για
  την παρακολούθηση και την Πιστοποίηση και *δε λαμβάνουν εκπαιδευτικό
  επίδομα*.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης,
  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την
  αίτησή τους στην ιστοσελίδα:
  https://katartisi-green.tee.gr/.
  Επιπλέον, μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο *2144089311*, τις εργάσιμες
  ημέρες και ώρες 09:30 ‐ 18:00.

Για όλους τους ενδιαφερόμενους, άνω των 18 ετών, από όλη την Ελλάδα

Δωρεάν Εξ Αποστάσεως Κατάρτιση

40 ώρες

ΔΩΡΕΑΝ Πιστοποίηση