ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΜΥ v2.7

04-09-2023


Νέα έκδοση με αλλαγές μόνο ως προς τις αίθουσες
(δεδομένου ότι Δευτέρα/Παρασκευή 9:00-15:00 το αμφιθέατρο έχει παραχωρηθεί στο
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, οπότε η εξέταση όλων των μαθημάτων θα
πραγματοποιηθεί στις αίθουσες ΑΠ1_11 και ΑΠ1_12).