Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριων – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του THMMY

22-01-2023


Στο αρχείο που επισυνάπτεται μπορείτε να βρείτε τα Προσωρινά Αποτελέσματα της Αξιολογικής Κατάταξης Φοιτητών/τριων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.