ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023

22-09-2022


Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία, να ενεργοποιήσουν τους ακαδημαϊκούς τους λογαριασμούς, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στο παρακάτω link:

https://noc.uowm.gr/www/newstudents/