Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία

26-05-2022


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός είναι δύο από τους πλέον βασικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει συμπεριλάβει τους δύο κλάδους στην Στρατηγική Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης1 , αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν, θέτοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες για κάθε κλάδο, όπως η γεωργία ακριβείας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών προϊόντων ειδικών προδιαγραφών, η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογών για την δημιουργία ειδικών μορφών τουρισμού (όπως ο περιπατητικός και ο θεματικός τουρισμός) και την προαγωγή του σύγχρονου πολιτισμού. Σε αυτά τα πλαίσια, η παρούσα προτεινόμενη πράξη εστιάζει στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις και ενέργειες που στοχεύουν στις προτεραιότητες του Σχεδίου Στρατηγικής και Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειας, και παράλληλα συνδράμουν στην ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και την προώθηση της αριστείας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ποιο συγκεκριμένα, οι ενότητες εργασίας (ΕΕ) εξειδικεύονται ως:

Αγροδιατροφή

 • ΕΕ1. Βιοοικονομία και Αγροδιατροφή 
 • ΕΕ2. Γεωργία Ακριβείας
 • ΕΕ3. Έξυπνη Κτηνοτροφία

Τουρισμός

 • ΕΕ4. Πολιτικές τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 • ΕΕ5. Τουριστικές Διαδρομές Μικτής Πραγματικότητας

Διάχυση και Επικοινωνία

 • ΕΕ6. Διάχυση Αποτελεσμάτων
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ:
 • Τσίπουρας Μάρκος(Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου)
 • Λοΐζου Ευστράτιος(Υπεύθυνος ΠΕ1)
 • Μαλαματή Λούτα(Υπεύθυνος ΠΕ2)
 • Μητλιάγκα Π(Υπεύθυνος ΠΕ3)
 • Τσούνης Νικόλαος(Υπεύθυνος ΠΕ4)
 • Λαππας Γεωργιος(Υπεύθυνος ΠΕ5)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 02/09/2020 - 27/01/2023

ΕΤΑΙΡΟΙ:

 1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.640.320,00 €

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: https://agrotour.uowm.gr/