Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ"

08-07-2013


Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/7/2013 στις 18.00-20.00 στην αίθουσα Α