Ανακοίνωση για το μάθημα "Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα"

28-06-2013


Η διάλεξη της Παρασκευής 28/6 αναβάλλεται λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα. Την Παρασκευή 5/7 θα ολοκληρωθούν όλες οι παρουσιάσεις των εργασιών από τις 17:00 έως και τις 19:00.