Ανακοίνωση για το μάθημα"Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα"

04-06-2013


Το μάθημα Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα του Β’ εξαμήνου από την Τετάρτη 5/6/2013 και μέχρι το πέρας των μαθημάτων θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 11.00-14.00 στο Αμφιθέατρο του ΤΜΠΤ.