Πίνακας αποτελεσμάτων κατάταξης Συμληρωματικής Προκήρυξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακ. Έτους 2021-2022

01-09-2021


Τυχόν ενστάσεις επί της αξιολογικής κατάταξης μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (ece@uowm.gr) μέχρι τη Δευτέρα 6-9-2021 στις 14.00