Στρογγυλή Τράπεζα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ευπαθών Ομάδων

23-06-2021


Η Μονάδα Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει τη Στρογγυλή Τράπεζα: “Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές Πρακτικές”