Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00

14-06-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το ΦΕΚ τ.Β’ 2476/10-06-2021 που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Στον πίνακα του άρθρου 1 (Α/Α: 8) γίνεται αναφορά στα προληπτικά μέτρα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://share.uowm.gr/download/6062d9bb79c3e7ce254c6b4dd82270def78d.html θα βρείτε το συνημμένο αρχείο ΦΕΚ.