ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ

06-06-2021


Το Τμήμα  Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο:
προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual  Arts  and
Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στις εξής ειδικεύσεις:
1.      «Εικαστικές Πρακτικές» ("Visual Art Practices")
Αριθμός εισακτέων: 15
2.      «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» ("Contemporary
Approaches to Art Education")
Αριθμός εισακτέων: 15