“Ημέρα Καριέρας 2021”/ Αποστολή βιογραφικών

12-04-2021


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, 15.00-19.00, την διαδικτυακή εκδήλωση “Ημέρα Καριέρας 2021” με την συμμετοχή των ακόλουθων επιχειρήσεων:

  • Vodafone-Greece
  • Deloitte
  • TeamViewer Greece EPE
  • GE Healthcare AE
  • ENERCA, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • PRODYNA, Υπηρεσίες λογισμικού

Όταν ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των εταιριών, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων θα πραγματοποιήσουν ατομικές συνεντεύξεις με τους φοιτητές-αποφοίτους του τμήματος διαδικτυακά. Όσοι φοιτητές  θέλουν να προβούν σε συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των εταιριών καλούνται να αποστείλουν ένα σύντομο βιογραφικό στην κα. Μπίμπη (sbibi@uowm.gr) έως τις 20/4/2021.