Ημέρα Καριέρας 2021

26-03-2021


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021, 15.00-19.00, την διαδικτυακή εκδήλωση “Ημέρα Καριέρας 2021”.

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην “Ημέρα Καριέρας 2021” παρουσιάζοντας την εταιρία που εκπροσωπείτε. Στην περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε παρακαλώ να αποστείλετε, έως τις 10/4/2021, απαντώντας σε αυτό το email, τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Όνομα εταιρίας
  • Παρουσιαστής/ές (ονοματεπώνυμο, θέση στην εταιρία)
  • Αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία
  • Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε συνεντεύξεις με τους φοιτητές  μετά το πέρας της παρουσίασης

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.