ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

01-12-2020


Για την έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στο
kef1@uowm.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610-68067, εσωτ.1067.
Υπεύθυνη υπάλληλος: Χαρούλα Μητσιώρη