Ανακοίνωση Βιωματικού Εργαστηρίου

25-11-2020


Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε τη διοργάνωση ενός βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: «Η έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις- Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006)»στην πόλη της Κοζάνης, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης. Το εργαστήρι αυτό θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 στις 4μ.μ. με 6μ.μ. και την Πέμπτη 18 Φλεβάρη 2021 στις 11π.μ. με 1μ.μ. Εντάσσεται σε μια σειρά από εργαστήρια, τα οποία διοργανώνουμε στην Κοζάνη, με γενικότερο θέμα τις «Συντροφικές Σχέσεις και την Ισότητα ανάμεσα στα Φύλα».