ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

20-11-2020


Για την ταυτοποίησή σας και την ολοκλήρωση της εγγραφή σας στο Τμήμα θα πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά (παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση καθυστέρησης στην εγγραφής σας):

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής,

 

2.  Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένο),

 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι επικυρωμένο)

 

4. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη),

 

5. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ),

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά (και courier) ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος  ως τις 30-9-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

(Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 50131, Κοζάνη).

 

Για την εγγραφή των εισαγομένων ορίζεται η προθεσμία από 23 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.