Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 2020 – UOWM Security Team

16-10-2020


Στη σημερινή εποχή η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της τεχνολογικής εξέλιξης και διασφάλισης την ομαλής πορείας της κοινωνίας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ομάδα Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αναζητά μέλη  που θέλουν να ασχοληθούν με θέματα Κυβερνοασφάλειας στον τομέα Συστήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής (IT Security) και Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development) και έχουν όρεξη να μάθουν και να εμβαθύνουν στον τομέα αυτό.

Στόχος της ομάδας μας είναι η απόκτηση γνώσης στο ευρύτερο πεδίο της Ασφάλειας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων,  η ερευνητική συνεισφορά και η ανάπτυξη εργαλείων σε αυτή.

Ειδικά σε αυτή την εποχή που η απομακρυσμένη εργασία είναι πλέον καθημερινότητα, η Ομάδα Ασφάλειας προσφέρει ένα περιβάλλον και υποστήριξη για συμμετοχή σε πανεπιστημιακή ομάδα από μακριά και χωρίς την προϋπόθεση προϋπάρχουσας γνώσης στο αντικείμενο.

H πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Εάν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος παρακαλούμε συμπλήρωσε την φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1aQZbH1oztBIaXklmJ7vhRdovfnJ5nfLXzr41HXgn26Y/edit .

Φιλικά,

Τα μέλη του UOWM Security Team

securityteam@uowm.gr