Ανακοίνωση για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης εξετάσεις - Ευπαθείς ομάδες

11-06-2020


Ανακοίνωση για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης εξετάσεις - Ευπαθείς ομάδες

Παρακαλώρα όπως ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο