Εξ Αποστάσεως εξέταση Διπλωματικής για τους φοιτητές που που επρόκειτο να εξεταστούν στη διπλωματική τους την Τετάρτη 11-3

14-03-2020


Φοιτητές που επρόκειτο να εξεταστούν στη διπλωματική τους την Τετάρτη 11-3 δικαιούνται να την παρουσιάσουν εξ αποστάσεως.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον επιβλέποντα. Η εξέταση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή εφ όσον  βρισκεται σε ισχύ η διακοπή κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας.