Πίνακας αποτελεσμάτων ακαδημαϊκών υποτρόφων συμπληρωματικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος με απόφαση της Συνέλευσης αριθμ. 33/4-11-2019

05-11-2019


Μάθημα

Υποψήφιοι

Κατάταξη

ΠΜΔΗΕ ΙΙ – Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, εργαστήριο

1.399/22-10-2019

 

Δεν πληροί τα προσόντα

Τηλεπισκόπηση

1. 399/22-10-2019

2.452/25-10-2019

3.455/25-10-2019

4.442/24-10-2019

1. 442/24-10-2019

2. 399/22-10-2019

3. 455/25-10-2019

4. 452/25-10-2019

Σχέδιο

----------------

---------------

Ηλεκτρολογικά Υλικά

----------------

----------------

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

1. 399/22-10-2019

Δεν πληροί τα προσόντα

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών

---------------

--------------

Μάθημα

Υποψήφιοι

Κατάταξη

ΠΜΔΗΕ ΙΙ – Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, εργαστήριο

1.399/22-10-2019

 

Δεν πληροί τα προσόντα

Τηλεπισκόπηση

1. 399/22-10-2019

2.452/25-10-2019

3.455/25-10-2019

4.442/24-10-2019

1. 442/24-10-2019

2. 399/22-10-2019

3. 455/25-10-2019

4. 452/25-10-2019

Σχέδιο

----------------

---------------

Ηλεκτρολογικά Υλικά

----------------

----------------

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

1. 399/22-10-2019

Δεν πληροί τα προσόντα

Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Δικτύων Επικοινωνιών

---------------

--------------