ΑΛΛΑΓΕΣ στο ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

10-10-2019


Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα:

 

1) Αντιμετάθεση ωρών θεωρίας και εργαστηρίου στο μάθημα Ηλεκτρονική 2 την Πέμπτη και αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας.

 

2) Αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος Γραφικά Υπολογιστών την Τετάρτη.

 

3) Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα την Τρίτη.

 

4) Αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος Δίκτυα Υπολογιστών Ι την Τρίτη.

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα