Απόκτηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού για Πρωτοετείς φοιτητές

09-10-2019


Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password)

κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:

 https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Βασικές Υπηρεσίες (με ενιαίο username και password)

Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες:

  • Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://students.uowm.gr): (Η υπηρεσία βρίσκεται σε συντήρηση)  πρόκειται για το portal των φοιτητών όπου υπάρχει η δυνατότητα προβολής των βασικών στοιχείων φοίτησης(Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, Τμήμα κλπ), η δυνατότητα προβολής και υποβολής δηλώσεων μαθημάτων ανά εξάμηνο φοίτησης, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά (π.χ. πιστοποιητικό σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας κλπ) καθώς και η προβολή των βαθμολογημένων μαθημάτων του φοιτητή.
  • e-class (https://eclass.uowm.gr): πρόκειται για το portal των μαθημάτων όπου υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε μάθημα, η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων καθώς και η υποβολή των εργασιών ανά μάθημα. (κατά την πρώτη είσοδο στο eclass πρέπει να πατηθεί και εκεί εγγραφή σαν εκπαιδευόμενος με πιστοποίηση Μέσω Κεντρικής Πιστοποίησης (SSO), στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7 χρησιμοποιώντας το ίδιο user name και password με τα οποία έχει γίνει η ενεργοποίηση λογαριασμού που αναφέρεται παρακάτω)
  • email (https://webmail.uowm.gr/students) πρόκειται για λογαριασμό email που παρέχει στους φοιτητές του το ΠΔΜ.
  • VPN (https://noc.uowm.gr/www/services/vpn)
  • WiFi (https://noc.uowm.gr/www/services/wifi)

Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες:

Οι πιο βασικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές είναι οι ακόλουθες:

  • Εύδοξος (http://eudoxus.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δηλώσουν τα συγγράμματα προτίμησής τους για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (https://academicid.minedu.gov.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο.
  • Okeanos (https://okeanos.grnet.gr): η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει δωρεάν δικτυακό χώρο (50GB) στους φοιτητές του ΠΔΜ.

Υπενθύμιση Κωδικού

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ξεχάσει το password του (έπειτα από την ενεργοποίηση του λογαριασμού του) υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής του από την σελίδα https://mypassword.uowm.gr

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης.

Αιτήσεις για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr

β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Αιτήσεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/

γ) για Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση https://eudoxus.gr

δ) για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ECLASS στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7

ε) για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/email/