Ανάπτυξη προηγμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με βάση την τεχνολογία έξυπνων δικτύων

02-10-2019


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Το έργο MOST στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου και στοχοθετημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τεχνολογίες Έξυπνων Δικτύων, ώστε να συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των επαγγελματιών που θα ασχοληθούν με τα έξυπνα δίκτυα στο μέλλον. Το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι διαθέσιμο σε κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη.

Σήμερα, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες και προσιτές για το μετασχηματισμό βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας προς τη διανεμημένη παραγωγή, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, και της μείωσης του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν την προϋπόθεση για μια νέα εποχή στην αειφόρο ενέργεια. Ωστόσο, για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό αυτής της νέας και συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, είναι άμεση ανάγκη να εκπαιδευτούν εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα αυτό.

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη δεν είναι ευθυγραμμισμένο με την αγορά εργασίας, κάτι που είναι απαραίτητο για να διδάξουν στους φοιτητές τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές δεξιότητες που εφαρμόζονται άμεσα στο εργασιακό περιβάλλον. Το έργο MOST αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη σχεδιάζοντας ένα ΠΜΣ για τις τεχνολογίες Έξυπνων Δικτύων, το οποίο θα καλύπτει όχι μόνο τα θεμελιώδη ζητήματα των έξυπνων δικτύων αλλά και όλες τις πτυχές της ολοκλήρωσης των. Αυτά κυμαίνονται από την ενεργειακή αγορά και την πολιτική, τη μοντελοποίηση έξυπνων δικτύων, μέχρι τις σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας. Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, το ΠΜΣ θα είναι διαθέσιμο σε τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια - το Πανεπιστήμιο του Cagliari στη Σαρδηνία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  • University of Cagliari 
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Technische Hochschule Ulm 
  • Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris
  • Delloite
  • WIP Renewable Energies

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΜ

  • 441833 € 67934 €

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   

 https://smartgridsmaster.eu/