Θέσεις εργασίας στο έργο «Health and Environment - wide Associations based on Large population Surveys - HEALS: MF 2018»

01-10-2019


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Health and Environment - wide Associations based on Large population Surveys - HEALS: MF 2018», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Μπάρτζη, Ομ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ αναζητούνται: (1) άτομο για συνολικό διάστημα 4 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1200 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), και σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα 2 μηνών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 300 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), τα εξής:

 

α) Αναβάθμιση του λογισμικού της βάσης δεδομένων του έργου HEALS (EDMS)

β) Διαχείριση δεδομένων της βάσης δεδομένων του έργου HEALS (EDMS)

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Υποβολή Αίτησης (επισυνάπτεται)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσα

 

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση bartzis@uowm.gr έως τις 7/10/2019

 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2461056710 (κα Σιάργκα Μαρία)v


Αρχεία:

aithsh.pdf